Γιάννης Δημητρίου

Αν και βρεθήκαμε αργά, σε ηλικία 5 χρονών τότε ο Ρομέο, καταφέραμε με την σωστή εκπαίδευση-καθοδήγηση του Νίκου (Larisa Dog Academy) να διορθωθεί ο Ρομέο μας σε πολλές, μέχρι τότε, λάθος συμπεριφορές (ακόμη και επιθετική συμπεριφορά απέναντι μας) και με το moto: ”Η εκπαίδευση γίνεται πάντα μαζί με τον ιδιοκτήτη γιατί σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε έναν σκύλο σωστά εκπαιδευμένο και έναν ιδιοκτήτη σωστά καταρτισμένο σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά του σκύλου” έχουμε φτάσει στο επίπεδο να συνυπάρχουμε όλοι μας και με το παιδί μας χωρίς προβλήματα! Συστήνω το Νίκο Μπούζη και τη σχολή του Larisa Dog Academy σε όλους χωρίς ενδοιασμούς!